Er du interessert i dem TILBUD? Spar med våre kuponger på WHATSAPP o telegram!

EU ønsker å være uavhengig: råvarer for teknologi "hjemme"

La Lov om kritiske råvarer (CRM) er avgjørende for EUs økonomiske vekst og for utviklingen av strategiske sektorer som fornybar energi, digital, romfart og forsvar. EUs avhengighet av import av kritiske råvarer fra et enkelt tredjeland (Kina) har imidlertid skapt bekymring for regionens motstandskraft og konkurranseevne.

Critical Raw Materials Act er et bevis på at Europa ønsker å bryte ut og bli uavhengig av Kina. Her er hva den består av i et nøtteskall

La CRM-loven tar opp disse utfordringene sikre tilgang til sikre og bærekraftige forsyninger av essensielle råvarer, som er uunnværlige for å nå EUs klima- og digitale mål for 2030. For dette formål Lov om kritiske råvarer foreslår en rekke tiltak, inkludert definisjon av handlingsprioriteringer, sette standarder for nasjonale kapasiteter, bygge sikre og motstandsdyktige forsyningskjeder, forbedre bærekraft og sirkularitet, diversifisere import av råvarer og opprettelsen av en europeisk komité for kritiske råstoffer. Det vil også redusere administrative byrder, effektivisere autorisasjonsprosedyrer og koordinere strategiske lagre, blant annet.

EU vil også samarbeide med tredjeland gjennom gjensidig fordelaktige partnerskap for å utvikle og diversifisere investeringer, produksjon og handel med pålitelige partnere, og fremme deres økonomiske utvikling på en bærekraftig måte. Dette betyr at "avhengighet" vil være internt i Europa. Loven er i tråd med Green Deal-forretningsplanen og kommisjonens forslag til en netto nullindustrilov, som tar sikte på å øke produksjonen av sentrale nullkarbonteknologier for rene energiforsyningskjeder.

chip

Les også: Xiaomi designer nye AR-briller, men for QR-kode-betalinger

Forslaget skisserer strategiske råvarer, avgjørende for grønne, digitale, forsvars- og romapplikasjoner, og setter målestokker for diversifisering av EUs forsyninger, som minst 10 % av årlig EU-forbruk til utvinning og minst 40 % til prosessering. Videre, i det minste 15 % av det europeiske årlige forbruket til resirkulering. EU-landene vil måtte utvikle nasjonale programmer for utforskning av geologiske ressurser.

Samlet sett Lov om kritiske råvarer det er et omfattende svar på utfordringene som utgjøres av den økende etterspørselen etter kritiske råvarer og sårbarhetene i deres forsyningskjeder. Ved å sikre trygge og bærekraftige forsyningerEU kan opprettholde sin konkurranseevne og nå sine klima- og digitale mål.

Gianluca Cobucci
Gianluca Cobucci

Lidenskapelig opptatt av kode, språk og språk, menneske-maskin-grensesnitt. Alt som involverer teknologisk utvikling er av interesse for meg. Jeg prøver å spre lidenskapen min med den største klarhet, og stoler på pålitelige kilder og ikke "bare den første som kommer".

Abonner
Gi meg beskjed
gjest

0 kommentarer
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
XiaomiToday.it
logo